Home > mophosala > स्वास्थ्यमन्त्री ढकालद्वारा अस्पतालका निर्देशकसँग छलफल