Home > mophosala > गुटको राजनिती र ब्यक्तिवादी सोचबाट ग्रसित मनुवाहरु; जय शर्मा