Home > mophosala > ओली र प्रचण्डको सहमति : यी हुन नेकपामा मन्त्री बन्न भाग्य चम्किएकाहरू

ओली र प्रचण्डको सहमति : यी हुन नेकपामा मन्त्री बन्न भाग्य चम्किएकाहरू