Home > special_two > जनता भोकै मर्दा कता हराय नेताहरु ? नेतालाइ आफ्नै ज्यानको पिरलो