Home > mophosala > म भ्रष्टाचार गर्दैन, कतै कसैले भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाउनु भयो भने मलाई भन्नुहोस् कसैको अनुहार नहेरी कारबाही गर्छु  – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

म भ्रष्टाचार गर्दैन, कतै कसैले भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाउनु भयो भने मलाई भन्नुहोस् कसैको अनुहार नहेरी कारबाही गर्छु  – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली