Home > mophosala > मोति चामलिङको कविता उसको सवारिमा नतर्सिनु!