Home > mophosala > दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरुका लागि एन आई सी एशिया बैंकद्वारा नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा रू. पाँच लाख बराबरको खाद्यान्न सामग्री वितरण

दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरुका लागि एन आई सी एशिया बैंकद्वारा नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा रू. पाँच लाख बराबरको खाद्यान्न सामग्री वितरण