Home > mophosala > महासचिव शाहीको पहलमा नोबेल मेडिकल कलेज द्दारा पृथ्वी फाउण्डेसनलाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण

महासचिव शाहीको पहलमा नोबेल मेडिकल कलेज द्दारा पृथ्वी फाउण्डेसनलाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण