Home > mophosala > तालिवान समूहसँग फेब्रुअरी २९ मा सम्झौता गर्ने तयारीमा अमेरिका

तालिवान समूहसँग फेब्रुअरी २९ मा सम्झौता गर्ने तयारीमा अमेरिका