Home > mophosala > संसदमा गगनको स्वस्थानी कथा- चोरीको सामान फर्काउनू र दुईपटक विष्णु विष्णु भन्नू

संसदमा गगनको स्वस्थानी कथा- चोरीको सामान फर्काउनू र दुईपटक विष्णु विष्णु भन्नू