Home > mophosala > मुलुक बन्दैन नभनौं, केवल यत्ती गरौं; मोति चामलिङ