Home > mophosala > ओलि महाशय कुनै भित्री तयारिमा देखिए; मोति चामलिङ