Home > mophosala > अग्निलाई सांसदहरूको अग्रिम बधाई (तस्बिरहरू)