Home > mophosala > राजीनामा दिँदै शिवमायाले भनिन्- राजसंस्थाभन्दा ठूलो पितृसंस्था रैछ

राजीनामा दिँदै शिवमायाले भनिन्- राजसंस्थाभन्दा ठूलो पितृसंस्था रैछ