Home > mophosala > भ्यागुताको कोषबाट वैज्ञानिकले बनाए ‘जीवित’ रोबोट

भ्यागुताको कोषबाट वैज्ञानिकले बनाए ‘जीवित’ रोबोट