Home > mophosala > ‘शब्द चयनमा होसियार रहन’ खामेनीलाई ट्रम्पको चेतावनी