Home > mophosala > एमसिसिको प्रस्तावनै संसदमा निम्तिएको बिपत हो उद्धारमा जुट्न जरुरि देखिन्छ ।

एमसिसिको प्रस्तावनै संसदमा निम्तिएको बिपत हो उद्धारमा जुट्न जरुरि देखिन्छ ।