Home > mophosala > १७ हजार मान्छे मारेर आएको होइन, पाँच हजारको मात्र जिम्मा लिन्छु : प्रचण्ड

१७ हजार मान्छे मारेर आएको होइन, पाँच हजारको मात्र जिम्मा लिन्छु : प्रचण्ड