Home > mophosala > लालसलामको मुठ्ठी कसेर पत्रकारले खाए मन्त्रीसँग सपथ

लालसलामको मुठ्ठी कसेर पत्रकारले खाए मन्त्रीसँग सपथ