Home > mophosala > औंलाको ठेसले यात्रालाई असर गर्दैनः लक्ष्मण बम