Home > mophosala > तेह्रौं सागको भव्य उद्घाटन (तस्बिहरू)