Home > mophosala > प्रधानमन्त्रीले लत्याएका यी दुई मन्त्री जो जनताको भाषा बोल्ने र जनताको कुरा सुन्ने गर्थे

प्रधानमन्त्रीले लत्याएका यी दुई मन्त्री जो जनताको भाषा बोल्ने र जनताको कुरा सुन्ने गर्थे