Home > mophosala > सुदिनहरु अन्तै गैसक्केछ ; मोति चाम्लिङ