Home > mophosala > अनुसन्धान गर्न पीडितको जाहेरी हैन, सूचना नै काफी