Home > mophosala > शकुनि जालझेलको आयु सिमित हुन्छ। माेति चाम्लिङ