Home > special_four > राष्ट्रपतिलाई तरूण दलको प्रश्न, ‘ओलीको इसारा बुझ्ने, देउवाको बोली नबुझ्ने ?’

राष्ट्रपतिलाई तरूण दलको प्रश्न, ‘ओलीको इसारा बुझ्ने, देउवाको बोली नबुझ्ने ?’