Home > mophosala > राजधानिको ओम अस्पतालमा फेरि भो चिकित्सकको लापरवाही