Home > mophosala > १० दिनपछि खोलियो जम्मुको प्रतिबन्ध, कस्मिरका केही ठाउँमा कायमै