Home > mophosala > के हुँदैछ नेपालमा ? देशको बेरुजु झन्डै सात खर्ब: एकै वर्ष थपियो दुई खर्ब, अर्थ मन्त्रालयकै बेरुजु ३१ अर्ब

के हुँदैछ नेपालमा ? देशको बेरुजु झन्डै सात खर्ब: एकै वर्ष थपियो दुई खर्ब, अर्थ मन्त्रालयकै बेरुजु ३१ अर्ब