Home > special_one > आन्दोलनको अगुवाइ गर्न देउवालाई दबाब