Home > mophosala > काण्ड नै काण्डको चंगोलमा सरकार चलिरहेको छः बहादुरसिङ लामा