Home > साहित्य > खड्का को अर्को गजल,- “जमना यस्तै छ प्रेममा पनि खुफिया बन्नु पर्छ”

खड्का को अर्को गजल,- “जमना यस्तै छ प्रेममा पनि खुफिया बन्नु पर्छ”