Home > mophosala > मेस उठेपछि हुरीपीडितको चिन्ता : हामी च्युरा-पानी खाउँला, केटाकेटीलाई के खुवाउने ?

मेस उठेपछि हुरीपीडितको चिन्ता : हामी च्युरा-पानी खाउँला, केटाकेटीलाई के खुवाउने ?