Home > special_two > प्रचण्ड र बादलले आफुलाई सुरक्षित छु, भन्ने नठान्न महासचिव शाहीको चेतावनी

प्रचण्ड र बादलले आफुलाई सुरक्षित छु, भन्ने नठान्न महासचिव शाहीको चेतावनी