Home > special_four > विप्लव माथि प्रतिवन्धः प्रम ओली ज्यू, तपाईलाई मुलुकमा शान्ति चाहिएको कि द्धन्द ?

विप्लव माथि प्रतिवन्धः प्रम ओली ज्यू, तपाईलाई मुलुकमा शान्ति चाहिएको कि द्धन्द ?