Home > special_four > “३३ किलो सुन छिर्ने एयरपोटमा, छोरी तिमिलाई २ पोका मिठाई छिरेन्” गायकलाई परदेशीको बधाई

“३३ किलो सुन छिर्ने एयरपोटमा, छोरी तिमिलाई २ पोका मिठाई छिरेन्” गायकलाई परदेशीको बधाई