Home > mophosala > प्रधानमन्त्री आफु फट्याई गर्दै जाने अनि घेराबन्दीमा पारे भन्न सुहाउछ ?

प्रधानमन्त्री आफु फट्याई गर्दै जाने अनि घेराबन्दीमा पारे भन्न सुहाउछ ?