Home > देश > पशुपती शर्माको गीत युट्युवबाट हटाइयो, सरकार बधाइ छ !

पशुपती शर्माको गीत युट्युवबाट हटाइयो, सरकार बधाइ छ !