Home > प्रवास > जिपि कोइराला फाउण्डेशन अमेरिकाको अध्यक्षमा घिमिरे, को हुन् घिमिरे ?

जिपि कोइराला फाउण्डेशन अमेरिकाको अध्यक्षमा घिमिरे, को हुन् घिमिरे ?